Cemal Yılmaz

Cemal Yılmaz

Sohbet

  ARAPLARIN BİTMEYEN TÜRK KATLİAMI

01 Ekim 2019 - 01:48

                                      rnrn      Moğol belası peşlerinde Türk Milleti İran’ın doğusuna doğru çekilir. Dağılan Türk Milletinde birlik bozulmuştur.  Küçük birlikler üç beş bin çadırlar halinde yaşamaktalar. Bir birlik kurup Moğol belasını defetme derdindeler.rnrn      Araplar Türkleri kırmanın peşindeler. Fırsat bilen Araplar buldukları ilk Türk çadırlarına saldırırlar. Bu saldırıyı Az miktarda güce sahip olan Türk Aşireti savuşturur fakat Arap aman vermez, büyük bir ordu ile dağınık Türk çadırlarına saldırırlar. Yüz otuz bin (130 000) kadın, ihtiyar, genç Türk’ü katlederler. Otuz bin (30 000) kız ve erkek Türk çocuğunu esir eder Arabistan çöllerine götürürler.rnrnBu nu yapan Emevi Müslümanlarıdır. TALKAN ve CURCAN katliamlarıdır. Yapan ise Emevilerin komutanlarından KUTEYBE BİN MÜSLÜMDÜR.Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.Arkasından 700 kadar Türk savaşçısının başlarını gene Tarhan’ın ve halkın gözü önünde kestirir. Türk kahramanı Çinlilere kan kusturan Tarhan Araplara teslim olmuş askerleri silahlarını bırakmıştır buna rağmen  KUTEYBE BİN MÜSLÜM Tarhan’ı bizzat kendisi öldürür. Bütün kesilen başları Haçça gönderir.rnrn      Birinci dünya savaşı Osmanlı’nın bölgede güç kaybetmesi, Şerif Hüseyin’in İngilizlerle işbirliği yaparak isyan başlatması ile Medine’ye saldırdılar. Fahrettin Paşa yiyeceklerinin bitmesine rağmen, “çekirge yiyerek” direndi. Padişah ricası sonucu Fahrettin Paşa 10 Ocak 1919’da Medine’yi “teslim etmek” zorunda kaldı. Kuşatma sırasında Ravza-i Mutahhara'da, devamlı dua eden Fahreddin Paşa duygularını şöyle ifade ediyordu: "Kalk! Kalk ya Muhammed!.. Allah'ın Resulü kalk! Ve sana inanan, senin için burada çarpışanlara görün! Allah'ın yardımını bize ulaştır!"2 Nisan 1918 Cuma günü Harem-i Şerif'te hutbe okuyan Fahreddin Paşa, Türk Sancağını göğsüne sarmış, sağ kolunu Peygamber Efendimizin mezarına doğru uzatarak yüksek bir sesle 'Ya Resulallah ben seni bırakamam' diye haykırmıştı..rnrnPaşanın birliğindeki Kızılay gönüllüsü Feridun Kandemir, şahitlik ettiği bu dramı tarihe şöyle not düşmüştü: “Kimi kolsuz, kimi bacaksız kalmış askerlerin, birbirlerine sokulup yardım ederek halsiz, mecalsiz bir durumda, son defa Haremüşşerif’i ziyaretle Ravza’ya yüzlerini sürerek dualar ede ede yaptıkları veda, görülecek şeydi.”   İngilizlerin yanında Arap askerleri intikam alırcasına Türk askerlerine saldırmış binlerce Türk askeri şehit edilmişti.rnrnİkinci Kut Muharebesi, 23 Şubat 1917'de, I. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde yapılan bir muharebedir.Birinci kut harbinde yenilen İngilizler çoğunluğu Araplardan oluşan altmış beş bin kişilik bir orduyla az sayıdaki Türk birliklerine saldırmış hepsine yakınını şehit etmişlerdi.rnrnIrak Savaşı, 20 Mart 2003'te ABD’nin bir projesi olarak başlamış. Basiretsiz Amarikancı Türk siyasetçileri ve bürokratlarının seyirci kalması yüzünden  Musul, Kerkük bölgesinde yaşayan beş milyon Türk sayısı beş yüz bine düşürülmüştür.rnrn2011 Suriye’de Arap baharı sürecinin devamı olarak başlatılan iç savaşta DAİŞ, PKK ve diğer örgütler Türk’ten başka hiçbir unsura saldırmamışlardır. Hala Rusların Suriye’de savaştırmak için getirdikleri paralı askerlerde Rus ordusunda önceden askerlik yapmış Türklerden oluşmaktadır. İran birlikleri de Afganistan, Pakistan ve bazı ülkelerde topladığı Şii  Türklerden oluşmaktadır.rnrn     Ben, bizim Arap severliğimizi anlayamıyorum. Araplar yanlarına aldıkları devletlerle Ve terör örgütleriyle birlikte bin üç yüz senedir aman vermeden Türk’e saldırıyor, biz kardeşiz diye  celladımıza koşuyoruz. Tuhaf değil mi?                                                        rnrnCemal YILMAZ (YAZAR)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 2 Yorum