Bora UYSAL

Bora UYSAL


11'İNCİ KALKINMA PLANI NEDİR?

02 Ağustos 2019 - 00:30 - Güncelleme: 02 Ağustos 2019 - 08:37

rnCumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk kalkınma Planı olan 11.Kalkınma Planı açıklandı.rnrnOnbirinci Kalkınma Planı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış, 219 sayfalık bir metindir.rnrnTarımdan, sanayiye, ulaşımdan, eğitime, madencilikten, milli savunmaya uzanan kapsamlı bir plandır. Bizde bu planı bölüm bölüm inceleyeceğiz.rnrnPlanda genelleme yaparsak öncelikle şunu söyleyelim. Daha önce Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin’in bahsettiği gibi 11.Kalkınma Planı yerlileşmeyi ve millileşmeyi temsil etmektedir.rnrnGazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüyle başlayan, Batı hegemonyası; son 5-6 yıllık politikalarla yıkılmaktadır. Ülkemizi gasp etmeye çalışan emperyal baskıyı yıkmakta kolay değildir. Fakat artık Türkiye Bağımsızlık yolunda hayli yol katetmiştir. Bu işin geri dönüşü kalmamıştır.rnrnBilindiği gibi Türkiye hem dış politikada hem de milli güvenlikte yerli ve milli dik duruş sergilemektedir.rnrnİşin diğer tarafı, gerek dış politikada gerekse milli güvenlikte cesur hamleler yapılmasına rağmen aynı cesur hamleleri ekonomide ve kalkınmada görememekteydik.rnrnBugün yaşadığımız ekonomideki “dışa bağımlılık yada yeterince üretememe” sorunları bugünün değil 40-50 yıl önceye dayanan sorunlardır. Türkiye 40-50 yıllık politikalarda üretimden ziyade Dünya ekonomisiyle bütünleşme amacıyla sıcak para ekonomisine yönelmişti.rnrn219 sayfalık 11.Kalkınma Planının tek tek sayfalarını okuduğumuzda ise;40-50 yıllık ekonomik ve kalkınma sorunlarının topyekün çözülme hamleleri olarak değerlendirebiliriz.rnrnÖzün özeti şuki;11.Kalkınma Planı ile milli güvenlikteki ve dış politikadaki yerli ve milli adımları ekonomimizde ve kalkınmada da göreceğiz. ...cektir, ...caktır ifadeleri bolca yer verilsede Devlet burada niyetini ortaya koymuştur. rnrnBu Kalkınma Planı ile önümüzdeki dönem ÜRETİMDE, YERLİLİK VE MİLLİLİK DAMGA VURACAKTIR.rnrnBu Plan ile;rnrnPetrol çıktığı için beton dökülerek kapatılan kuyuları tekrar açıyoruz.rnrn- Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yapıyoruz.rnrn- Madencilik ile düzenlemeler yapıp izin, ruhsat, maden çıkartma işlemlerini kolaylaştırıyoruz.rnrn- Yerel para birimleri ile dış ticareti uygulamaya sokmak için uğraşıyoruz.rnrn- Uyuşturucu ticaretine ve komisyoncularına en ağır darbeleri indiriyoruz.rnrn- Tarihi İpek Yolu projesini tekrar hayata sokmak için çaba sarf ediyoruz.rnrn- Afrika başta olmak üzere tüm kıtalara açılıyoruz.rnrn- Yerli silah sanayini geliştiriyor, küresel marka oluyoruz.rnrn- Türkiye’de yapılan milli İHA ve SİHA’ları diğer ülkelere satıyoruz.rnrn- Tarımda başta tıbbi ve aromatik endüstriyel bitkiler olmak üzere milli kimya ve milli tıprnrnhamlemizi, gerçekleştirecek tarım ürünlerine önem veriyoruz.rnrn- Turizm’de Türkiye’yi ayağa kaldıracak projelere imza atıyoruz.rnrn- İşletmecilerimize faizsiz, uzun vadeli destekleme paketleri getiriyoruz.rnrn- Milli eğitime büyük önem verip ilköğretim çağındaki çocuklarımıza yetenek taramasına tutuprnrnöğrencilerimizin yeteneklerine uygun atölyeler inşa edilecektir.rnrnMİLLİ GÜVENLİK, SAVUNMA SANAYİ ve ENERJİ İHTİYACIrnrnKalkınma için değinmeden geçemeyeceğimiz mesele Mili Güvenliktir.rnrnEvvela Kahraman ordumuz; ülkemizin güvenliğimizi tehdit eden oluşumları bertaraf etmiş, milli Savunmadaki yerli silah kullanım oranını yüzde 70’lere arttırarak ordumuzdaki dışa bağımlılığın önü kesilmiştir.  2023’ye kadar ordumuzdaki teknolojik gelişme ve yerlileşme tüm hızıyla daha da artacaktır.rnrnKalkınma için olmazsa olmazlarımızdan biriside ülkemizin enerji ihtiyacıdır.rnrn2023 hedeflerinde geliştikçe buna paralel olarak ülkemizin enerjiye olan ihtiyacı muazzam artacaktır. Temel çözümümüz, enerjide dışa bağımlılığın önünü kesmek olacaktır.rnrnBunun için gerek topraklarımızda gerekse kendimize ait denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri hız kazandırılacak,2023 sonuna kadar deniz sondaj sayımız 26 olacaktır. Şuanda arama ve sondaj gemilerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.rnrnYapılan araştırmalar neticesinde Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını 500 yıl karşılayacak petrol ve doğalgaz yatakları keşfedilmiştir. Bütün Dünya’nın gözü Doğu Akdeniz’dedir. Ülkemiz tüm baskılara rağmen kendi denizlerimizde olan petrol ve doğal gaz aramalarında en ufak bir geri adım atmamıştır ve atmayacaktır.rnrnAyrıca; Küresel Ölçekte bazı belirsizlikler, değişiklikler, yeni ittifakların doğmasına neden olmuş.Türkiye’de yeni kurulan Dünya’da Afrika’dan Asya’ya kadar yerini almıştır.rnrnRusya’nın doğalgazının Avrupa’ya taşıyacak olan Türk akımı projesinde ülkemiz enerjide önemli bir gelir kaynağına sahip olacaktır. Enerji sıkıntısı çekmeyecek olan Türkiye’de sanayi üretimi tavan yapacaktır.rnrnMADENCİLİKrnrnÜlkemizi 2023 hedeflerine götürecek olan önemli alanlardan biriside madencilik ile olan çalışmalarımız olacaktır.rnrn-Ülkemiz gerek yeraltı zenginlikleri ve gerekse madenler konusunda son derece potansiyeli yüksek bir ülkedir. Fakat bu yeraltı zenginliklerimize ve madenlerimize yıllarca gerekli önem verilmemiş ve araştırılmamıştır. Bu durum onlarca yıldır böyledir.rnrnrn-Bugün yüksek teknoloji gerektiren cep telefonundan, LCD ekrana kadar, uydu yapımına kadar Nadir Toprak elementleri kullanılmaktadır ve Dünya’da çok zor bulunan elementlerdir.rnrnrn-Ülkemizde Nadir Toprak Elementlerinin bol miktarda bulunduğu yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu elementler milli teknoloji hamlemizde önemli bir yere sahip olacaktır.rnrnrn-Nadir toprak elementleri gibi bor gibi,ekonomik potansiyeli yüksek olan madenlerin aranmasına ve çıkartılmasına büyük önem verilecektir. Bunun için gerek yerli imkan gerekse teknoloji transferleri ile kendi madenlerimizi işletmek hedefimiz olacaktır.rnrn-Özel sektöründe maden araştırma ,çıkarma faaliyetlerinin artırılabilmesi için finansal riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülecek, Maden arama risklerini mali açıdan azaltacak bir mekanizma oluşturulacaktır. Uluslararası standartlarda maden aranmasını ve işletilmesini mümkün kılacak Maden Yatırım Ortaklığı modeli oluşturulacaktır.rnrn-. Madencilik faaliyetlerinde izin, ruhsat ve lisans işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik altyapı oluşturulacaktır.rnrnTARIM VE HAYVANCILIKrnrn-Ülke içinde tarımsal alanlarda endüstriyel ve ekonomik değeri güçlü ürünler üretilmeye başlanacak, kenevir, tıbbi -aromatik ürün tarımına destekler verilecektir.rnrn-Bunun için gerekli eğitimin alınması gerektiğinden Milli Eğitim ve Üniversitelerde çalışmalar hızkazanmıştır. Tarımda eski derme çatma yöntemler geride kalacaktır.rnrnrn-Milli Kimya ve Milli Tıp hamleleri tıbbi aromatik bitkiler için programlanacak,rnrnBu bitkilerimiz sanayi üretimindede ham madde gereksinimi sağlayacaktır.rnrnTopraklarımız bu bitkiler için son derece elverişlidir.rnrn-Tarım-sanayi entegrasyonu ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik özendirici üretim modelleri uygulanacaktır.rnrn-Devletimiz ,Tarım arazilerini parsel parsel bu işler için ayarlamakta olup,bilimsel yöntemlerle ;tarımda verimlilik artırılacak,yeni sulama alanları açılacaktır.rnrn-Akıllı tarım teknolojileri başta olmak üzere yenilikçi ve çevreci üretim teknikleri geliştirilecek ve desteklenecektir.rnrn-Yine yerli fidan ve yerli tohum çalışmalarına devam edilmekte olup 2023’e kadar tarımda dışa bağımlılık son verilecektir.rnrn-Arıcılık,kanatlı hayvan,büyükbaş küçükbaş hayvancılık desteklenecek,damızlık ürün çeşitliliği artırılacak,hayvan ihracatında ürün ve pazar çeşitliliği artırılacaktır.rnrnEKONOMİ –SANAYİ-EĞİTİMrnrnSanayinin olmazsa olmazı hammadde ,yarı mamul ve enerji gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bunlar olduğu müddetçe sanayimizin gelişmemesi için hiçbir sebeb yoktur.rnrnTarımda tıbbi-aromatik endüstriyel bitkilerinin üretiminin arttırılmasıyla,madencilikteki gelişmelerle sanayimizin hammadde ve yarı mamul gereksinimleri karşılanacak,enerji ihtiyaçları yerine getirilip sanayimiz ve imalat sektörümüz canlanacaktır.rnrn-11.Kalkınma Planında ihracata dayalı sanayi üretimi başat rol oynayacaktır.rnrnKurallı ve işleyen serbest piyasa ekonomisi güçlendirilerek sürdürülecek,rekabetçi üretim altyapısı geliştirilecektir.rnrn-Serbest piyasa ekonomisi güçlendirmeye devam edilirken aynı zamanda Devletin düzenleyici ve denetleyici rolüde kuvvetlendirilecektir.rnrn-İkili antlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinin ticarette kullanımı artırılacaktır.rnrnrn-Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanımız başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla “Sanayileşme İcra Kurulu” oluşturulacaktır.rnrnrn-Finansal destek sağlayan kurumların ve bankacılık sisteminin imalat sanayi ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları güçlendirilecektir.rnrnrn-Faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine kademeli olarak geçilecektir.rnrnrn-Kamu işletmelerinede önem verilecek, üretim kapasiteleri en üst düzeye çıkartılılacaktır. Yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacak, Belediye gelirleri kanunu yeniden düzenlenecektir.rnrnrn-İşletmelere yönelik ihracat destekleri kapsamında, tasarım ve markalaşma faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasite geliştirilecek; fuar katılımları, ofis ve mağaza açma, markalaşma ve destekleri sürdürülecektir.rnrnrn-İhracatçıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda alternatif yöntemler oluşturulacaktır.rnrn-İlaç ve tıbbi cihazların yerli üretimine yönelik Sanayileşme İcra Kurulu tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda bir destek ve destek programı oluşturulacaktır. Yerli otomotiv, yerli lokomotif üretimin önü açılacaktır.rnrn-Demiryolunun trafikteki yoğunluğu artıracak,yük taşımacılığına özen gösterilecektir. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak belirlenen tek hatlı demir yolları çift hatlı hale getirilecek, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları tamamlanacak.rnrn-Plan döneminde kamu yatırımları içerisinde en fazla artış yapılan sektör eğitim olacak. Aynı zamanda 2020-2023 dönemi itibarıyla bakıldığında yatırım programları toplamında en büyük payı eğitim sektörü alacak.rnrn-Tüm eğitim kademeleri itibarıyla Plan döneminde tekli eğitime geçilecek. Bu amaçla ilave derslikler yapılacak. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacak.rnrn-Bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecek.rnrnrn-İlköğretim çağındaki çocuklarımıza yetenek taraması yapılıp,farklı branşlarda elit sporcuların gelişmesinin önü açılacak,spor turizmine önem verilecek.rnrnrn-Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi ürünlerimizin pazarlamasında önemli bir katkı sağlayacağı beklenmektedir.rnrnrn-Turizme yönelik hedeflere de yer verilen plana göre, Türkiye’nin turizm geliri dönem sonunda 65 milyar dolara ulaşacak. Ziyaretçi sayısının plan dönemi sonunda 75 milyona, ziyaretçi başına ortalama harcamanın ise 867 dolara ulaşması hedefleniyor.rnrn-Son olarak rakamlarla özetlersek 2023 yılında;GSYH’nın 1 trilyon 80 milyar dolara,Kişi başı gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, İhracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedeflenmektedir.rnrnUygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle, İhracatın 226,6 milyar dolara, İthalatın ise 293,5 milyar dolara ulaşması,rnrnTurizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0,9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.rnrn rnrnrnrnrnrn 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar